Quốc phòng

Quân khu 4: Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

11:31, 06/08/2021
Sáng 6/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. 
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 76 đồng chí cán bộ học viên đào tạo dài hạn cấp Trung đoàn, Sư đoàn và đào tạo Cao đẳng năm 2021 tại các học viện, nhà trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được điều về Quân khu 4. Trong đó, Học viện Lục Quân có 35 đồng chí, Học viện Chính trị 23 đồng chí, Học viện Hậu Cần 9 đồng chí, Học viện Kỹ thuật Quân sự 8 đồng chí, Trường Sĩ Quan Lục quân 1 là 1 đồng chí. 

 
Trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. 

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu: cán bộ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có tư duy lý luận, năng lực quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào công việc được phân công phụ trách.

Trên cơ sở kiến thức đã được trang bị, mỗi cán bộ chủ động nghiên cứu, cập nhật các chủ trương mới của cấp trên, vận dụng sáng tạo, linh hoạt quy luật khách quan vào điều kiện, hoàn cảnh nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, tránh biểu hiện rập khuôn, máy móc. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện