Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện năm 2021

17:11, 22/09/2021
Nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2021, trong thời gian 3 ngày (20/9 - 22/9/2021), Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện cho 100% bộ đội cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào viết thu hoạch nhận thức chính trị; kiểm tra nhận thức về điều lệnh, điều lệnh Quản lý bộ đội, các văn bản chỉ thị của các cấp về huấn luyện và xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật trong quân đội; kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng K54 bài 1c và 1b đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan; Bắn súng tiểu liên AK bài 1 bắn mục tiêu cố định ẩn hiện ban ngày đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp…

Thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 bắn mục tiêu cố định ẩn hiện ban ngày đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp.
Thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, bắn mục tiêu cố định ẩn hiện ban ngày đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp.

Ngoài ra cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị còn tham gia kiểm tra các nội dung về rèn luyện thể lực như chạy dài từ 100m đến 3.000m, nâng tạ, co tay xà đơn, bơi...

thực hành kiểm tra các nội dung rèn luyện thể lực
Thực hành kiểm tra các nội dung rèn luyện thể lực.

Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt khá và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Những khâu yếu, mặt yếu bộc lộ trong quá trình kiểm tra đã được các cơ quan, đơn vị tổng hợp làm bài học kinh nghiệm trong thời gian tới./.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện