Quốc phòng

Nghệ An: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2021

17:26, 29/09/2021
Chiều 29/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc lớp trực tuyến cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, năm 2021. 

 

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo buổi khai mạc
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp học có 320 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng thuộc các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện tại 20 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.
Toàn cảnh lớp tập huấn tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề về những nội dung mới đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, kết quả và bài học kinh nghiệm...

Đây là những nội dung quan trọng nhằm quán triệt cập nhật bồi dưỡng cán bộ thuộc diện đối tượng 3 các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoàng Long

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện