Pháp luật

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục

19:46, 29/12/2022
Sau quá trình thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển hồ sơ, đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong việc in ấn, phát hành sách bài tập và dấu hiệu bất thường trong sản xuất sách giáo khoa.

Chiều 29/12, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã ký thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018.

Cùng với việc chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa; việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chính phủ cho chuyển thông tin 2 nội dung sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ nhất, nội dung hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Thứ hai, nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường, chưa đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Về kiến nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu TTCP thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Mặt khác, TTCP cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách (theo từng thời kỳ).

Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với: Đơn vị, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Theo Tiền phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện