Pháp luật

Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06

11:54, 06/02/2023
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 63 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.
Cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh tư liệu.
Cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh tư liệu.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công cuộc chuyển đổi số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp; Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra; Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có thái độ cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và công dân.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện