Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 tổ chức hội nghị đoàn kết quân – dân

17:26, 20/12/2019
Chiều nay (20/12), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2  – Bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức hội nghị đoàn kết quân – dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, hoạt động kết nghĩa và đoàn kết quân - dân giữa Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 với các địa phương, đơn vị đã được triển khai nghiêm túc đúng theo quan điểm tư tưởng của Đảng, các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước về biển đảo, Luật Phòng chống ma túy, Luật cảnh sát biển Việt Nam ... Vận động nhân dân nêu cao cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn của các thế lực thù địch, kịp thời và phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, cơ hội, phản động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vũng ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn đóng quân. Bằng các hình thức dân vận khéo Đoàn đã xây dựng được nhiều cơ sở bí mật và công tác viên tin cậy, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm, tội phạm trên biển và địa bàn ven biển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường củng cố đoàn kết quân dân.
Hội nghị cũng đã đề ra nội dung phương hướng, họat động kết nghĩa và đoàn kết quân dân năm 2020. 

Trần Lịch – Hữu Song

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm