Podcast

Tiếng thơ: Nỗi buồn lấp lánh trong thơ Trương Công Tưởng

08:31, 19/07/2022
30 phút của chương trình Tiếng thơ kỳ này sẽ là những nỗi buồn vắng xa và lấp lánh trong thơ của chàng thi sĩ trẻ trên đất võ Bình Định, một cái tên quen thuộc trong diễn đàn những người viết văn trẻ những năm gần đây: Trương Công Tưởng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện