Podcast

Chuyện của thôn: Người giáo viên của Làng

15:53, 22/11/2022
Họ là những cô giáo, thầy giáo của Làng. Niềm đam mê dạy học, chia sẻ kiến thức với các học trò nghèo của Làng, đã giúp họ duy trì được các mô hình lớp học cho trẻ em nghèo.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện