Podcast

Tiếng thơ: Vọng Nữ sỹ Hồ Xuân Hương

08:43, 18/10/2022
30 phút của chương trình Tiếng thơ kỳ này sẽ dành trọn thời lượng cho những vần thơ mà hậu thế tụng ca Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhân sự kiện UNESCO vinh danh và dự lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện