Podcast

Tiếng thơ: Mường Then trong thơ Hữu Vi

15:03, 30/10/2023

Mường Then – Một cõi tâm linh của người Thái, đã trở thành một cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của Hữu Vi, bởi ở đó là thế giới tâm linh đa dạng, phản ánh văn hóa và cuộc sống của người Thái ở miền Tây Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện