Podcast

Tiếng thơ: "Giấc mơ di trú" của Văn Công Hùng

10:13, 18/03/2024
30 phút của chương trình Tiếng thơ kỳ này, quý thính hãy cùng chúng tôi đến với đến với một tâm hồn thơ đằm thắm của một tác giả văn học hiện đại theo chủ nghĩa xê dịch: Nhà thơ Văn Công Hùng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện