Podcast

Tiếng thơ: Trường ca Hốc Chọ (phần 2)

17:52, 11/02/2024
Tinh thần Nghệ, tính cách Nghệ tiếp tục được đẩy lên cao trào và biểu hiện một cách rõ nét trong những chương sau của tập “Trường ca Hốc Chọ”, mà ở đó, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước để đất cằn sỏi đá cũng hóa tâm hồn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện