Podcast

Tiếng thơ: Trường ca Hốc Chọ (Phần 1)

19:13, 27/01/2024
Mỗi chương trong trường ca Hốc Chọ như một đoạn trên đường tròn, tất cả đều hướng vào tâm tác phẩm, đó là bài ca của sự nhẫn nại, của sự không khuất phục, của sự can trường, của ý chí, của cốt cách người Nghệ. Đó cũng là tâm ý của tác giả: Nhà thơ Bùi Sỹ Hoa.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện