Podcast

Những hạt giống đỏ ở Môn Sơn

14:49, 13/11/2023

Môn Sơn là  địa phương đầu tiên của huyện Con Cuông mạnh dạn cơ cấu đội ngũ nữ phụ trách công tác đảng ở các chi bộ, thôn bản. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, mà trực tiếp là các chi bộ cơ sở, cuộc sống của bà con nơi đây đang từng ngày đổi mới. Phóng sự: Những hạt giống đỏ ở Môn Sơn - phản ánh về những tấm gương đầy tâm huyết và trách nhiệm của các nữ bí thư chi bộ cơ sở

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện