TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quế Phong: Tập huấn luật dân quân tự vệ

15:31, 20/12/2010
160 học viên đã tham gia lớp tập huấn này.

 

Huyện Quế Phong vừa tập huấn triển khai luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 160 học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tham mưu cho các cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

 

Học viên được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ; biểu mẫu thống kê tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân tự vệ và các văn bản hưỡng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách…

 

(Xuân Trường)