Quốc phòng

 Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2022

10:24, 10/01/2022
Sáng 10/1, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2022. 
Quang cảnh buổi khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày 180 cán bộ là chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh được bồi dưỡng các nội dung toàn diện trên 4 mặt công tác: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn.

Trong đó tập trung quán triệt, triển khai nội dung biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Thống nhất nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện tác chiến; Một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế quản lý đầu tư trường bắn, thao trường huấn luyện; Tổ chức, phương pháp kiểm tra điều lệnh đội ngũ, bắn súng K54 …

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. 

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung công tác tham mưu, công tác huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật; quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trọng Kiên 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện