Quốc phòng

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

12:09, 30/03/2022
Sáng 30/3, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu lựa chọn tổ chức Đại hội đoàn làm trước (cấp đoàn cơ sở), nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, làm cơ sở để hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo đó, tại Trung đoàn 335, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, dự kiến nhân sự Đại hội, trang trí khánh tiết, khẩu hiệu, các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội… Quá trình kiểm tra đã kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị đề xuất của đơn vị nhằm thống nhất nội dung, rút kinh nghiệm giúp đơn vị chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội đồng loạt cấp Đoàn cơ sở trong toàn Quân khu theo đúng nguyên tắc thủ tục, có chất lượng.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã ghi nhận, đánh giá và biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 và các cơ quan chuyên môn đã chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra đã xác định. Các nội dung chuẩn bị cho đại hội đoàn đầy đủ, bám sát đúng hướng dẫn, yêu cầu của cấp trên, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Quá trình kiểm tra nghiêm túc tiếp thu, cầu thị những điểm chưa được để bổ sung hoàn thiện trong thời gian tới...

Đoàn công tác tham quan công tác trang trí Đại hội của đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 347/CT-ĐU ngày 15/10/2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp trong Quân khu tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X; Hướng dẫn số 3610/HD-CT ngày 07/12/2021 của Cục Chính trị về tổ chức Đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 nhiệm kỳ 2022 - 2027 để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện trong toàn Quân khu. Tập trung xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ, đúng hướng dẫn; nhất là báo cáo chính trị trình đại hội. Nội dung các tham luận phải được chuẩn bị nghiêm túc, có trọng tâm. Công tác nhân sự phải đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý. Điều hành bầu cử phải diễn ra đúng thủ tục, trình tự, nguyên tắc...

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Có nhiều tin, bài về hoạt động của tuổi trẻ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng tới chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động chào mừng đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Đoàn Thảo Nguyên anh hùng. Phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn với các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới chào mừng Đại hội đoàn các cấp.

Duy Đông

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện