Quốc phòng

Đảng bộ quân sự huyện Hưng Nguyên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không"

19:39, 21/04/2022
Sáng 21/4, Đảng ủy Quân sự huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm năm thực hiện chỉ thị số 184 ngày 23/3/2017 của thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không" gắn với biểu dương, tôn vinh chi bộ, đảng viên tiêu biểu.
Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ Quân sự huyện có 3 chi bộ, 59 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 184 ngày 23/3/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, chi bộ trực thuộc gắn nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.Đảng ủy Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, triển khai Chỉ thị đến 100% cấp ủy, chi bộ và mọi cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo lựa chọn Chi bộ Ban Chính trị xây dựng điểm để nhân rộng và rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Nguyên đã đạt được kết quả tốt: Những hạn chế khuyết điểm trong xây dựng Đảng của nhiều năm trước cơ bản được khắc phục triệt để; chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, tính đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng được phát huy; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ được ngăn chặn. Hàng năm, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, có 100 % chi bộ, trên 80 % đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao.Đảng bộ 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Huyện uỷ tặng giấy khen. Năm 2018 được tặng đơn vị Quyết thắng; năm 2019, 2020 được Quân khu tặng cờ thi đua.

Các đại biểu tham dự.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để cán bộ, đảng viên tham luận chia sẻ những kết quả đạt được, những kinh nghiêm hay, những tồn tại và giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt 3 không”. 

Tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không.

Dịp này,  Đảng ủy Quân sự huyện đã trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không./.

            
 

Thanh Tâm 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện