Quốc phòng

Cục Hậu cần Quân khu 4: Trao quyết định công tác cán bộ năm 2022

09:27, 27/05/2022
Sáng 27/5, Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 tiến hành Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan và quyết định điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ năm 2022. 
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định thăng quân hàm lên Trung tá cho các đồng chí cán bộ.
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định thăng quân hàm lên Trung tá cho các cán bộ.

Đợt này, Cục Hậu cần có 65 đồng chí cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương. Theo đó, 15 đồng chí được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá; 24 đồng chí được thăng quân hàm Đại úy lên Thiếu tá; 4 đồng chí được thăng quân hàm thượng úy lên đại úy, 10 đồng chí được thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy, 5 đồng chí được thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy…. Và 16 đồng chí cán bộ sĩ quan được điều động, bổ nhiệm.

Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định thăng quân hàm cấp úy cho các đồng chí cán bộ.
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định thăng quân hàm cấp úy cho các cán bộ.
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định điều động bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ.
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Cục trưởng trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần yêu cầu các đồng chí nhận quyết định lần này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và công tác, tích cực chủ động trong công việc, không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, phát huy truyền thống Bộ đội Hậu cần trên quê hương Bác Hồ.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện