Quốc phòng

Đảng ủy Quân sự tỉnh học tập, quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

12:22, 13/03/2023
Sáng 13/3, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham buổi học tập, quán triệt có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên 21 huyện, thành phố, thị xã; Trung đoàn trưởng, Chính trị viên Trung đoàn 764; Chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu quán triệt, triển khai nhiệm vụ hội nghị.
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu quán triệt, triển khai nhiệm vụ hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm các nội dung về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2023; Lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về công tác Hậu cần, công tác Kỹ thuật quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo;  Nghị quyết về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới…

Các đại biểu và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia học tập Nghị quyết.
Các đại biểu và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia học tập Nghị quyết.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trọng Kiên - Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện