Quốc phòng

Cục Hậu cần (QK4): Đạt nhiều thành tích cao cuộc thi về pháp luật, kỷ luật năm 2023

13:00, 21/09/2023
Sáng 20/9, Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật, kỷ luật và viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật cấp Quân khu năm 2023 đã tổ chức hội nghị tổng kết. 
Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần đang sưu tầm tư liệu làm bài dự thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật và viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật năm 2023.

Sau khi có kế hoạch, quy chế và hướng dẫn tham gia thi. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần, Quân khu 4 đã đưa nội dung thi vào nghị quyết lãnh đạo và tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục tham gia. Các đơn vị sau chấm, trao giải ở cấp cơ sở và lựa chọn được những bài thi có chất lượng tham gia thi cấp Cục. Ban tổ chức cấp Cục đã tiếp nhận 120 bài dự thi tìm hiểu, viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật. Cục Hậu cần đã lựa chọn 3 tác phẩm viết tiểu phẩm Pháp luật và 6 bài thi tìm hiểu pháp luật dự thi cấp Quân khu. Các tác phẩm này có sự đầu tư về thời gian, công sức, nghiên cứu tài liệu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh sinh động. 

Cán bộ, chiến sĩ Kho K55 – Cục Hậu cần làm giá để bài dự thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật Quân đội. 

Đặc biệt, các bài thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật đã bám sát nội dung, hình thức trình bày phong phú, sáng tạo, liên hệ sát thực tiễn của đơn vị, cá nhân. Các bài thi tiểu phẩm có nhiều tình huống hấp dẫn, có hiệu quả tuyên truyền cao. 

Ban giám khảo Cục Hậu cần đang chấm các bài dự thi cấp Cục lựa chọn bài dự thi cấp Quân khu.

Tại hội nghị Tổng kết cuộc thi của Quân khu, Cục Hậu cần đạt 3 giải gồm: 1 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích. Trong đó, về nội dung thi tìm hiểu pháp luật: Thiếu úy Cao Xuân Trường, nhân viên Kho K55, đạt giải B; Thượng úy Trần Quốc Trung, Trợ lý Hậu cần, Bệnh viện Quân y 268 đạt giải C. Về nội dung thi viết tiểu phẩm: Thiếu tá Lê Tường Hiếu, Nhân viên Phòng Chính trị đạt giải khuyến khích​. Đặc biệt, Cục có 2 tác phẩm được Quân khu lựa chọn dự thi cấp Bộ Quốc phòng. 

Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật, kỷ luật và viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật cấp Quân khu đang tiến hành chấm các bài thi.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật và viết tiểu phẩm pháp luật năm 2023 là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu nói chung, Cục Hậu cần nói riêng và Nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện