Quốc phòng

Lữ đoàn Công binh 414: Ký kết thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù

11:54, 19/09/2023
Chiều 18/9, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 và xã Thượng Tân Lộc đã  tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025 giữa đơn vị và địa phương.
 Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới” giữa Lữ đoàn Công binh 414 và xã Thượng Tân Lộc, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp nhân dân xã Thượng Tân Lộc chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng công trình dân sinh, tặng quà, tặng cây, con giống,  khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo…

 Đại diện Xã Thượng Tân Lộc và Lữ đoàn Công binh 414 Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

Giai đoạn 2023 - 2025, giữa 2 bên tiếp tục tập trung vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Kế hoạch, Chương trình của Quân khu, Lữ đoàn về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa" "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 Đại diện Xã Thượng Tân Lộc và Lữ đoàn Công binh 414 Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

 Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện. Phối hợp, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Trần Sâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện