Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện cán bộ khung B dự bị động viên năm 2023

20:17, 18/10/2023
Sáng 18/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện cán bộ khung B dự bị động viên năm 2023 tại Đại đôi Trinh sát 20.

Trong thời gian 15 ngày, 50 đồng chí là cán bộ khu B dự bị động viên sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ tay không; Giáo dục chính trị; Chiến thuật trinh sát; Công tác tham mưu tác chiến; Công tác kỹ thuật...

ại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục chính trị
ại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục chính trị

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, nơi ăn ở, sinh hoạt, chế độ tiêu chuẩn và nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng của từng quân nhân dự bị…

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra sắp xếp nội vụ của quân nhân dự bị tham gia huấn luyện
Đoàn công tác tiến hành kiểm tra sắp xếp nội vụ của quân nhân dự bị tham gia huấn luyện

Kết luận buổi kiểm tra, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Đại đội Trinh sát 20 đã có nhiều cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành huấn luyện các nội dung đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; đảm bảo đầy đủ đời sống văn hóa tình thần cho cán bộ tham gia huấn luyện.

Đoàn công tác kiểm tra điều kiện sinh hoạt và nơi ăn nghỉ của quân nhân dự bị
Đoàn công tác kiểm tra điều kiện sinh hoạt và nơi ăn nghỉ của quân nhân dự bị

Đồng chí cũng lưu ý nội dung huấn luyện nhiều, thời gian huấn luyện ngắn, quân số đông, cơ sở vật chất còn thiếu thốn và khí hậu thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện. Đơn vị và các quân nhân dự bị cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện