Quốc phòng

Cục Hậu cần (QK4): Tổng kết, trao giải thi tìm hiểu và viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật năm 2023

10:47, 31/10/2023

Sáng 31/10/2023, Cục Hậu cần, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết, trao giải thi tìm hiểu và viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết, trao giải thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật năm 2023. 

Ngay sau khi có kế hoạch, quy chế và hướng dẫn thi của cấp trên. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã đưa nội dung thi vào nghị quyết lãnh đạo và tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thi sôi nổi. Các đơn vị sau chấm, trao giải ở cấp mình đã lựa chọn được những bài thi có chất lượng tốt tham gia thi cấp Cục. Ban tổ chức cấp Cục đã tiếp nhận 120 bài dự thi tìm hiểu, viết tiểu phẩm pháp luật, kỷ luật. Cục Hậu cần đã tiến hành chấm, trao giải và chọn 3 tác phẩm viết tiểu phẩm và 6 bài thi tìm hiểu dự thi cấp Quân khu. Các tác phẩm này đều có sự đầu tư về công sức, trí tuệ nghiên cứu tài liệu, tư liệu, hình ảnh sinh động, sáng tạo; liên hệ sát thực tiễn của đơn vị và có tính tuyên truyền cao.

Thiếu tá Lê Văn Phú – Cán bộ Phòng Chính trị đọc quyết định khen thưởng.

Kết quả, Trung úy Cao Xuân Trường, Chi đoàn Kho K55 đạt giải B; hai giải C thuộc về Thượng úy Phạm Quốc Trung, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 268 và nhóm tác giả Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 4; Nhóm tác giả Thiếu tá Nguyễn Thị Tâm và Đại úy Trần Văn Luyến thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 4 đạt giải khuyến khích; Thiếu tá Lê Tường Hiếu, cán bộ Phòng Chính trị giải nhất cấp Cục và đạt giải khuyến khích cấp Quân khu nội dung thi viết tiểu phẩm. Đặc biệt, Cục có 4 tác phẩm được Quân khu lựa chọn dự thi cấp toàn quân. Đây là đơn vị đạt giải cao so với các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4.

Đại tá Phạm Đức Tuấn – Cục trưởng và Đại tá Vương Kim Hải – Chính ủy Cục trao giải cho các tác giả đạt giải cao hội thi. 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật và viết tiểu phẩm pháp luật năm 2023 là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang Quân khu nói chung, Cục Hậu cần nói riêng và Nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

Tường Hiếu - Phương Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện