Quốc phòng

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai xây dựng đơn vị điểm

18:09, 11/06/2024
Trong 2 ngày 10-11/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã thành lập 2 đoàn công tác triển khai khảo sát các nội dung xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện giỏi, duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới.
Đại tá Nguyễn Công Lực, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh kiểm tra tại đồn Biên phòng Nậm Càn.

Năm 2024, Bộ đội Biên phòng Nghệ An lựa chọn 3 đơn vị xây dựng điểm gồm Đồn Biên phòng Nậm Càn, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Đoàn công tác khảo sát đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ huấn luyện giỏi.

Để đầu tư đảm bảo chất lượng các hạng mục, công trình, các trang thiết bị phục vụ đơn vị điểm, tại đồn Biên phòng Nậm Càn và Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã trực tiếp khảo sát, dự toán kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ huấn luyện giỏi, các hạng mục phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, các hạng mục phục vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khảo sát dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục phục vụ huấn luyện, kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

Đoàn công tác khảo sát dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục phục vụ huấn luyện, kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động.

Mục đích nhằm nắm bắt chi tiết, số lượng các hạng mục cần tập trung đầu tư xây dựng, kịp thời bổ sung các trang thiết bị, hệ thống doanh trại; khắc phục thiếu sót, tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng đơn vị điểm trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2024. 

Hải Thượng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện