Sức khỏe

Thành phố Vinh yêu cầu các tiểu thương cung cấp thông tin để phục vụ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

10:50, 09/09/2021
UBND thành phố Vinh yêu cầu tất cả các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An về việc chuẩn bị các điều kiện mở lại hoạt động các chợ. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, UBND Thành phố có chủ trương tiêm vắc xin mũi 1 cho tất cả các hộ tiêu thường kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố. Vậy, UBND thành phố Vinh thông báo đến tất cả các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ trên địa bàn chưa tiêm vắc xin mũi 1 cung cấp thông tin cho UBND các phường, xã, Ban quản lý chợ, các Hợp tác xã, Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nơi buôn bán, kinh doanh để đăng ký, trình cấp có thẩm quyền xem xét tiêm vắc xin. 

1. Thời gian cung cấp thông tin: Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

2. Địa điểm cung cấp thông tin: Tại UBND các phường, xã, Ban quản lý chợ, các Hợp tác xã, Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. (Hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ nào thì đăng ký danh sách tại đơn vị quản lý chợ đó). 

Vậy UBND thành phố Vinh thông báo đến các hộ tiểu thương được biết, cung cấp thông tin đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Sau ngày 15/9/2021, nếu tiểu thương nào không cung cấp thông tin thì chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định. 

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện