Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân khu 4: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII

17:45, 03/01/2019
Sáng nay (3/1), Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 khai mạc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị đã được nghe giới thiệu khái quát nội dung Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”;

Hội nghị được nghe lãnh đạo quán triệt các nội dung của NQTW8
Hội nghị được nghe lãnh đạo Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4  quán triệt các nội dung của NQTW8 Khoá XII

Hội nghị cũng đã được thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện, xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng.

Hồ Việt