Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta tự tin tiến lên hội nhập quốc tế

11:07, 23/04/2019
Sáng nay (23/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”.

Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề, đoàn thể, tổ chức quốc tế…Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành cùng dự. 

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ giai đoạn ban đầu hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22  với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên 3 trụ cột: Chính trị-quốc phòng-an ninh, kinh tế, khoa học-giáo dục-văn hóa-xã hội. Đại hội XII đã xác định “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế bằng nhiều nghị quyết, nhiều chỉ thị, quyết định và các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng cũng khẳng định: hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Lớn nhất là chúng ta đã giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia. Tuy nhiên, tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục để “tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững” như chủ đề của Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, ngoài tham luận của lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; các đại biểu đã tập trung đánh giá việc triển khai các nghị quyết của Đảng về hội nhập quốc tế trong 5 năm qua. Phân tích, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, nhất là cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức từ nay đến năm 2020 và trong 5 năm, 10 năm tới. Đồng thời, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược đối với công tác hội nhập. Từ đó đề xuất các kiến nghị, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động đối với từng lĩnh vực, đặc biệt là về các nội hàm cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể thúc đẩy hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030... Hội nghị cũng kiểm điểm hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, các ban chỉ đạo liên ngành; nêu rõ những hạn chế, tồn tại, cách tổ chức thực hiện để tập trung khắc phục, kiện toàn cơ cấu của Ban Chỉ đạo quốc gia và các ban chỉ đạo liên ngành để triển khai nhiệm vụ tốt hơn thời gian tới.
Lê Hằng – Trường Ca