Thời sự - Chính trị

Ngành Tư pháp: Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

16:45, 10/01/2020
Chiều nay (10/1), Sở tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị .
 
 Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện góp ý 250 băn bản của Trung ương và của Tỉnh, thẩm định 84 lượt dự thảo văn bản; tham mưu cho HĐND Tỉnh danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết. Chất lượng góp ý, thẩm định văn bản  được nâng lên.Trong năm ngành đã triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực : Công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật tại địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong tư duy “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của nhân dân. 

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Hồng Vinh biểu dương những kết quả đạt được của ngành tư pháp tỉnh trong năm 2019. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, trong đó sự phối hợp giữa các sở, ngành trong phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa cao; tư vấn pháp luật còn chưa khoa học, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nơi còn chưa phù hợp với trình độ dân trí của người dân.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bằng khen của  Bộ Tư Pháp cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2019. 

Đồng chí đề nghị trong năm 2020, ngành Tư pháp  tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thi hành. Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu UBND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến quy phạm pháp luật theo quy định. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của công dân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành. 

 
 UBND Tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2019.

Trần Lịch – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện