Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn để phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội

19:15, 18/03/2020
Chiều nay (18/3), Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn trong thời gian qua, nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
 
 Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh có gần 230 ngàn người, tăng 17,1% so với năm 2015 và chiếm 12,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện trong năm 2019 đạt gần 50.300 người, tăng 135% so với năm 2015 và chiếm 2,77% lực lượng lao động trong độ tuổi.

 
 Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Đến hết năm 2019 có gần 2.856 ngàn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 90,45%. Tuy nhiên, có 15 huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; còn nhiều doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc khai trình lao động theo quy định; không thống kê được người trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc tại các tỉnh khác, dẫn đến việc tính tỷ lệ thiếu chính xác.

 
   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách, pháp luật nhằm tăng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn để hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tập trung nắm bắt cụ thể số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác để có giải pháp cụ thể vận động theo từng đối tượng. Đồng thời để khắc phục tình trạng mất cân đối quỹ trong năm 2019, sở Y tế cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sử dụng một số dịch vụ kỹ thuật tăng cao đột biến, số lượng chưa hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh…

Huy Cung – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm