Thời sự - Chính trị

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra vào sáng mai (18/3)

16:04, 17/03/2020
Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức khai mạc và bế mạc ngay trong sáng mai (18/3). Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Nghệ An thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề.

Thường trực HĐND tỉnh đã có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp sẽ được khai mạc vào lúc 8h ngày 18/3/2020, tại thành phố Vinh.

 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 3 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về phát triển kinh tế, bao gồm: Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp sẽ tiến hành khai mạc và bế mạc ngay trong buổi sáng ngày mai (18/3). 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện