Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII

13:00, 18/05/2020
Sáng nay (18/5), Huyện uỷ Yên Thành tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII( 27) nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 4 Đảng bộ được Ban thường vụ Tỉnh uỷ chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số huyện.

Toàn cảnh đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,50%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm  ước đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự.

Xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đến năm 2019 đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc có nhiều đổi mới...

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại đại hội. 

Đại hội cũng đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đưa Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Yên Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới. Yên Thành cần tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng; gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, các nguồn tài nguyên khác gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống; Tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác tôn giáo, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng, phát triển đảng viên ở vùng giáo. Chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

 

Các đại biểu tham dự.

Đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan sáng suốt để bầu những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các đại biểu trong Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đề ra được Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ sát thực thể hiện được tính tiến công của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 2025.

 

Thuý Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm