Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ xã Đại Đồng (Thanh Chương) đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

09:06, 18/05/2020
Ngày 17/5, Đảng bộ xã Đại Đồng (Thanh Chương) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Xã Đại Đồng là đơn vị vừa mới được sát nhập từ 3 xã Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng, hiện có tổng diện tích đất tự nhiên 1.588 ha, dân số 13.548 người. Đảng bộ xã có 25 chi bộ, 821 đảng viên.

Toàn cảnh Đại hội.

Năm năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ 3 xã cũ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng sau khi thành lập mới tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,90%/ năm; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2016 lên 38 triệu đồng năm 2019. Dự ước tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 xuống còn 1,4%.

Trong nhiệm kỳ, cả 3 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện đang tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu. Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, lĩnh vực Văn hóa - xã hội: cũng luôn được được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các cấp học trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt hiều kết quả cao.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã tập trung xây dựng và nhất trí thông qua Nghị quyết  với một số chỉ tiêu cụ thể. Phấn đấu đạt: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025: 10- 11 %. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 30%. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn là: 130 tỷ đồng. Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm: 28 - 30 đảng viên.  Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cấp xã hàng năm xếp loại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo huyện Thanh Chương đề nghị Đảng bộ xã Đại Đồng cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính tri, tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuât vào sản xuất chăn nuôi. Chăm lo phát triển ngành nghề truyền thống  du nhập nghề mới, Nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM.. Tăng cường thu ngân sách, công khai các khoản đóng góp của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, y tế văn hóa thể thao, làm tốt công tác DS- KHHGĐ. Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Khắc phục tình trạng ngại khó, hẹp hòi của cán bộ đảng viên và nhân dân  Xác định được nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và từng giai doạn để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chọn BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu chọn được BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội huyện đảng bộ và kết thúc thành công.

Đình Hà

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm