TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Biểu dương 10 tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện KH 196 "Nghệ An làm theo lời Bác dặn"

17:12, 16/05/2020
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), BTV Tỉnh uỷ Nghệ An đã trao bằng khen biểu dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong thực hiện Kế hoạch 196 với chủ đề "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động đợt hoạt động với chủ đề "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019-2020 (theo Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019), nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 196 đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Qua đó, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Di chúc, của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay. 

Thông qua triển khai Kế hoạch 196 đã góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Di chúc của Người; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn lưu ý tổng kết Kế hoạch 196 nhưng không có nghĩa là dừng các nội dung của Kế hoạch tại đây, mà các nội dung này sẽ tiếp tục được chuyển tiếp và thực hiện trong các nội dung của Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Việc triển khai các nội dung hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và công tác đối ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tạo niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả đạt được trong thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019-2020 của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 196.
Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 196.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), BTV Tỉnh uỷ đã trao Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 196 với chủ đề "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" năm 2019-2020./.

Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm