Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19

17:34, 29/04/2020
Công văn hỏa tốc số 2618 của UBND tỉnh vừa ban hành chỉ đạo thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP của Văn phòng Chỉnh phủ về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở; Trưởng các Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 170, tập trung chỉ đạo để bảo đảm một kỳ nghỉ 30/4- 1/5 lành mạnh, an toàn cho người dân, ngăn ngừa dịch bệnh, an toàn giao thông, mở lại hoạt động du lịch nội địa nhưng phải lưu ý đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch, không tập trung đông người.

Người đứng đầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg; các đơn vị phân công người trực; riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 100%, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở ngành liên quan, các địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biên pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; hoàn thành việc hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 30/4/2020. 

Công văn của UBND tỉnh.

 

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm