Thời sự - Chính trị

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 -2025

12:36, 23/05/2020
 Sáng nay (23/5), Đảng bộ Sở Kế hoạch và đầu tư tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đoàn đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt định hướng Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.

Toàn cảnh đại hội.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giải đoạn hiện nay, đảng bộ yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch theo chiều sâu, tầm vĩ mô, nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đ/c Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, trung tâm gắn với sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVI.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lê Hằng - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện