Thời sự - Chính trị

BTV Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

14:57, 14/07/2020
Sáng nay (14/7) duyệt nội dung, nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với mục tiêu mà huyện đặt ra. Đó là phấn đấu xây dựng huyện nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quỳnh Lưu đạt khá(8,72%); thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, ước đạt gần 48,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99% năm 2020. Đến nay có 30/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã đạt 8/9 tiêu chí.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại buổi làm việc.

Góp ý cho dự thảo báo cáo Chính trị huyện Quỳnh Lưu, các ý kiến đề nghị huyện: quan tâm, cố gắng hơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng thương hiệu, nhất là thương hiệu rau của Quỳnh Lưu để nâng giá trị sản phẩm; quan tâm đến thu hút đầu tư, trong đó thu hút nguồn vốn tại chỗ; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Cùng với đó, thực hiện tốt quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là thị trấn Cầu Giát; quy hoạch ngành, lĩnh vực để phát huy hiệu quả các nguồn lực kinh tế - xã hội; việc làm. Đặc biệt, huyện cần khai thác hiệu quả hơn kinh tế biển, đồng thời mở rộng diện tích, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nuôi trồng ngành thuỷ sản; quan tâm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh huyện Quỳnh Lưu cần nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của cán bộ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: huyện Quỳnh Lưu cần nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của cán bộ; chỉ tiêu xoá trắng đảng viên và phát triển đội ngũ trưởng thôn là đảng viên. Phân tích những lợi thế về vị trí, nhân lực của Quỳnh Lưu, người đứng Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Quỳnh Lưu phải tiếp tục bám biển, làm giàu từ biển. Đó là khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản; phát triển nuôi trồng thuỷ sản; thu hút đầu tư các hạ tầng phục vụ chế biến hải sản và hậu cần. Việc này, Quỳnh Lưu phải đóng vai trò định hướng, không để người dân tự phát. Mặt khác, từ nền tảng đã có về trồng các loại rau màu, Quỳnh Lưu cần phải tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng hệ sinh thái phát triển nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, liên kết, hình thành chuỗi sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ rõ, dù có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, song tốc độ đô thị hoá của huyện còn chậm.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ rõ, dù có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, song tốc độ đô thị hoá của huyện còn chậm. Do đó, cần phải tính toán, nhất là mở rộng thị trấn Cầu Giát để Quỳnh Lưu sớm đóng vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch, thương mại trên Quốc lộ 1A. Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý huyện quan tâm đến công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương của hệ thống chính trị.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện