Thời sự - Chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2020

17:53, 18/09/2020
Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 và công tác tuyển sinh đại học năm học 2020 – 2021; những định hướng lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại biểu cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về định hướng trong tháng 9, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ tuyên giáo các cấp tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị của các đảng bộ trực thuộc trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ tuyên giáo các cấp tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
Tiếp tục quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong thực hiện Nghị quyết của Đảng lần thứ 12; bám sát chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lớn trong nhân dân. Đồng thời tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10; Công tác phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chính quyền các cấp trong thực hiện “mục tiêu kép”.
 Mai Hương  - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện