Thời sự - Chính trị

Ủy ban MTTQ tỉnh tập huấn công tác Mặt trận năm 2020

09:49, 11/09/2020
Sáng 11/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức khai mạc 3 lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác mặt trận cho gần 500 cán bộ mặt trận các cấp và thành viên hội đồng tư vấn của mặt trận. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đây là đợt tập tập huấn thứ 2 do MTTQ tỉnh tổ chức sau đại hội, khi đội ngũ cán bộ mặt trận ở nhiều địa phương có sự thay đổi. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Công tác giám sát và phản biện xã hội; Góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đối thoại với nhân dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; Vận động , quản lý và sử dụng các loại quỹ; xây dựng các mô hình tự quản cộng đồng. Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn về kỹ năng biên tập, viết tin, bài trên báo chí và các trang mạng xã hội; Hướng dẫn Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 và thông tri thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9./.

                                                       
 

    Mai Hương – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện