Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 16 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17:22, 05/11/2020
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức trong 1 buổi, khai mạc lúc 07h30 ngày 13/11/2020 tại thành phố Vinh. 

Ngày 3/11/2020, HĐND tỉnh có Thông báo số 209 về việc triệu tập kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 8 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gồm:

 + Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch năm 2020 gắn với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; 

+ Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An; 

+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; 

+ Nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025; 

+ Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; 
+ Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; 

+ Nghị quyết quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

+ Nghị quyết quy định về tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm