Thời sự - Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

14:06, 08/12/2020
Sáng 8/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để bàn, thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình công tác toàn khóa và một số nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo chương trình hành động lần này có điều chỉnh kết cấu so với dự thảo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Dự thảo có 3 mục chính gồm: mục đích, yêu cầu; nội dung và tổ chức thực hiện kèm theo biểu phụ lục các chương trình, Nghị quyết, đề án trọng điểm.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Trong đó, thể hiện rõ thời gian thực hiện, thẩm quyền và phân công chỉ đạo, thực hiện. Riêng nội dung chương trình hành động lần này được rút gọn với 5 nhóm chương trình, 20 đề án, Nghị quyết trọng điểm gồm: quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; 3 Nghị quyết về phát triển văn hóa xã hội; quốc phòng, an ninh, quốc phòng có 2 Nghị quyết, đề án; và có 4 Nghị quyết, đề án về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định hội nghị lần này rất quan trọng, xác định đường  đi cho suốt 5 năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: hội nghị lần này rất quan trọng, xác định đường  đi cho suốt 5 năm tới. Tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động chọn những việc có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện.

Góp ý vào chương trình hành động, các ý kiến tại hội nghị đề nghị chuyển một số nội dung, nhiệm vụ sang thẩm quyền Ban Thường vụ, bổ sung một số cơ quan, đơn vị vào chức năng tham mưu, thực hiện các đề án. Đồng thời, đề xuất đưa chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển KKT Đông Nam  thành KKT động lực của tỉnh vào chương trình hành động.

Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, cần có đề án nâng tầm công tác truyền thông toàn tỉnh, trong đó phát triển PTTH và hệ thống truyền thanh cơ sở theo hướng chuyển đổi số; có đề án phát triển kinh tế dành riêng cho miền Tây về du lịch sinh thái, kinh tế rừng...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 từ Ban Chấp Đảng bộ tỉnh sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung Chương trình: “Phát triển dịch vụ và thương mại” thành “Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại”. Đối với Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến xem xét xây dựng tầm nhìn phù hợp hơn vì xác định đến năm 2050 là thời gian quá dài so với chiến lược của một ngành. Đối với nội dung phát triển các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu cụ thể hóa để bổ sung thêm Chương trình phát triển kinh tế biển, trong đó phát triển hạ tầng, khai thác, logistics…Trên cơ sở ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về cơ quan thực hiện, thành phần tham gia trong một số chương trình, nghị quyết, đề án cụ thể. Liên quan đến một số đề xuất về bổ sung các đề án về truyền thông, thể thao thành tích cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất những nội dung này sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động. Với việc thống nhất thông qua, ngày 14/12 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Hướng  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện