Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Nội vụ triển khai công tác năm 2021

10:33, 30/12/2020
Sáng nay (30/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác giai đoạn 2016- 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Giai đoạn 2016 -2020, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh, chồng chéo và vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nổi bật, đó là tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp trong toàn quốc tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đất nước. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị tổng kết, nhiều ý kiến của các tỉnh, thành đã đề cập đến những khó khăn liên quan đến công tác cải cách thể chế, xây dựng chính quyền số, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở trong ngành giáo dục. Trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Nội vụ đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2021 với phương châm hành động của năm là “ Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả.”

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm