Thời sự - Chính trị

Danh sách 25 Nghị quyết quan trọng thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh

11:57, 13/12/2020
Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13/12, kỳ họp thứ 17- HĐND tỉnh khóa 17 đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua 25 Nghị quyết quan trọng quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025. 

Các dự thảo nghị quyết được đại biểu HĐND tỉnh bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, xem xét toàn diện và thông qua tại kỳ họp thứ 17 với tỷ lệ biểu quyết cao. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và nhóm các nghị quyết về cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, đưa ra nhiều giải pháp tổng thể, căn cơ để hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm lo văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, góp phần giải quyết những vướng mắc, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP 

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 2. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 
3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021
4. Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C 
5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
7. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 
8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, điều 2 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
9. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng dân tỉnh Nghệ An 
10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 
11. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 
12. Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 13. Dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021  
14. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
15. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025   
16. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 
17. Nghị quyết bổ sung khoản 2, điều 4 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
18. Nghị quyết giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021 
19. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 20. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 
21. Nghị quyết về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 
22. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 
23. Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
24. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025
25. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện