Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 17

08:57, 13/12/2020
Sáng nay (13/12), kỳ họp thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận thông qua 25 nghị quyết kinh tế - xã hội được trình tại kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Dự phiên bế mạc có  đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 13/12.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp. 

Các đồng chí chủ trì.

Mở đầu phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận và thông qua 8 Nghị quyết đầu tiên theo Chương trình kỳ họp.

Ông Phạm Văn Hóa - Thư ký kỳ họp trình bày Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
Ông Phạm Văn Hóa - Thư ký kỳ họp trình bày Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Sau khi nghe ông Phạm Văn Hóa - Thư ký kỳ họp trình bày Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận  Nghị quyết này.

Sẽ điều chỉnh các chính sách hỗ trợ trong công tác trồng rừng

Đại biểu Lục Thị Liên (Quỳ Châu) băn khoăn chính sách hỗ trợ người dân trong công tác bảo vệ rừng.

Đại biểu Lục Thị Liên băn khoăn, theo Nghị định 75 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020, mức hỗ trợ 400.000 đồng /ha, nhưng hết giai đoạn 5 năm người dân vẫn chưa được hưởng chế độ này do ngân sách không đủ hỗ trợ. Mức hỗ trợ mới đạt khoảng 36%, trong đó 31% phân về Ban quản lý rừng phòng hộ, người dân chỉ được hưởng ở mức 5%. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại biểu Liên đề nghị xem xét nguồn lực từ Trung ương có đảm bảo hay không để có chính sách riêng, đảm bảo quyền lợi cho người dân.  

Các đại biểu tham dự.

Đại biểu cũng nêu đề xuất điều chỉnh thể thức trong văn bản, các “Mục” nên đổi thành “Điều” theo đúng với Nghị định 34 của Chính phủ quy định mẫu về Nghị quyết của HĐND.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình vấn đề đại biểu nêu.

Tham gia làm rõ vấn đề đại biểu nêu, đại diện cơ quan chuyên môn, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT giải thích: trong cơ chế chính sách về khoanh nuôi, quản lý và phát triển rừng, nếu tổng hợp của cả TW và địa phương có tới 8 chính sách, trong đó có một số chính sách áp dụng chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp đang chuẩn bị điều chỉnh mức hỗ trợ từ 450.000/ha tăng lên mức 1 triệu và trên 1 triệu/ha. Vì vậy, đề xuất HĐND tỉnh chờ chính sách mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện, nếu cần thì sau đó sẽ nghiên cứu để ban hành chính sách riêng của tỉnh.

Đại biểu Thái Thị An Chung (Tân Kỳ) đồng tình ý kiến sửa từ “Mục” thành “Điều”.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương, xét thấy cần thiết sẽ bổ sung chính sách riêng của tỉnh. Về thể thức văn bản, sẽ điều chỉnh phù hợp theo Nghị định 34 của Chính phủ. Ý kiến của chủ tọa cũng nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa trình bày Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP 7,5 - 8,5%; Thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 48 - 49 triệu đồng; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5 – 0,7 %. Nghị quyết cũng đặt ra 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2021. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn là 9,5 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1 - 1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%. Đến năm 2025, có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bổ sung nhiệm vụ “Liên kết nội vùng”

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An, cụ thể là nhiệm vụ “phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế biển”, đại biểu Lục Thị Liên (Quỳ Châu) cho rằng để cân đối chủ đề của mục tiêu tổng quát “khát vọng vươn lên”, nên bổ sung thêm nội dung “các vùng chủ động từng bước phát huy thế mạnh của vùng”, “liên kết vùng và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh”. Trong liên kết vùng tuy đã xác định liên kết vùng Bắc Trung bộ với các vùng kinh tế trong cả nước, nhưng trong xác định vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh còn mang tính độc lập. Để tạo sức cạnh tranh và phát huy tính chủ động của các vùng đã được xác định trong nhiệm vụ ở Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, tuy nhiên chưa xác định rõ liên kết nội vùng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị bổ sung nhiệm vụ liên kết nội vùng để xác định nhiệm vụ tổng thể.

Các đại biểu tham dự.

Đối với nhiệm vụ “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh của vùng, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định vùng biên giới”, ngoài triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đề nghị bổ sung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và Nông thôn mới.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Xuân Đức giải trình ý kiến đại biểu nêu.

Trao đổi về đề nghị này, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho rằng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM đã nằm trong kế hoạch chung phát triển nông nghiệp nông thôn; chương trình giảm nghèo trong kế hoạch phát triển an sinh xã hội nên không nhất thiết phải đưa riêng vào phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An.

Các đại biểu tham dự.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhất trí tiếp thu bổ sung nhiệm vụ “liên kết vùng” như đề xuất của đại biểu Lục Thị Liên.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

Về bổ sung nhiệm vụ phát triển mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và NTM như đề xuất của đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ chung của tất cả các vùng, không chỉ riêng miền Tây. Vì vậy để tránh trùng lặp, trong phần nhiệm vụ này chỉ nên nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 120 của Quốc hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

Sau thảo luận, tiếp thu của chủ tọa kỳ họp, kỳ họp đã quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Nguyễn Như Khôi đề nghị đổi tên Nghị quyết là “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”

Thông qua 25 dự thảo Nghị quyết

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, xem xét toàn diện và thông qua 25 dự thảo nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết cao. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và nhóm các nghị quyết về cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, đưa ra nhiều giải pháp tổng thể, căn cơ để hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm lo văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, góp phần giải quyết những vướng mắc, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có nhiều dấu mốc và sự kiện hết sức quan trọng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mặc dù các hoạt động kinh tế đã từng bước được khôi phục trở lại, các vấn đề an sinh - xã hội đang tích cực được giải quyết, nhưng dự báo năm 2021 vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII và kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị và tổ chức tổng kết nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ theo Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Toàn cảnh phiên bế mạc.
Toàn cảnh phiên bế mạc.

Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền các nghị quyết được thông qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và dư luận để kịp thời kiến nghị, phản ánh với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.” 

Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2021, tạo đà quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu;thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó chú trọng rà soát, sắp xếp, bầu nhân sự đại biểu đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân giao phó.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm