Thời sự - Chính trị

Cần thiết phải bổ sung chức danh cán bộ thú y ở các xã, phường, thị trấn

11:27, 12/12/2020
Một vấn đề làm "nóng" nghị trường tại phiên thảo luận kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, khóa XVII đó chính là những bất cập xung quanh việc thực hiện Nghị quyết số 22/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bỏ các chức danh không chuyên trách tại xã phường, thị trấn, mà cụ thể là không bố trí chức danh cán bộ thú y ở cấp xã. 

Đại biểu Ngô Thị Thu Hiền (TP Vinh) nêu ý kiến tại phiên thảo luận.

Bày tỏ những băn khoăn những bất cập cần tháo gỡ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 22, đại biểu Ngô Thị Thu Hiền (TP Vinh) đặt câu hỏi: việc bố trí sắp xếp các chức danh không chuyên trách tại xã phường, thị trấn, mà cụ thể là đối với cán bộ thú y tại các phường, xã Thị trấn....Theo Nghị quyết 117 năm 2013 quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định có 15 chức danh, trong đó có chức danh cán bộ thú y ở các xã, phường, thị trấn...Tuy nhiên, theo Nghị quyết 22 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định tối đa chỉ có 12 chức danh và không có chức danh thú ý của xã, phường, thị trấn....tuy nhiên thực tế cho thấy, hoạt động tại cơ sở, không có chức danh này gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ sở, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thú y không được thực hiện thường xuyên, công tác quản lý thuốc thú y giả, không rõ nguồn gốc, hoặc thuốc thú y nhập lậu không kịp thời, việc phát hiện sớm dịch bệnh, triển khai biện pháp phòng dịch, công tác tiêm phòng không phát huy được hiệu quả.. Đây chính là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch bệnh bùng phát nhanh, khó kiểm soát, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến người chăn nuôi cũng như việc tăng đàn....

Đại biểu Đinh Thị An Phong (Nghi Lộc) băn khoăn về những bất cập sau thực hiện chủ trương sáp nhập khối, xóm, bản.

Liên quan đến nội dung này, theo đại biểu Đinh Thị An Phong (Nghi Lộc), trong Nghị quyết số 22 năm 2019 của HĐND tỉnh ngoài không bố trí chức danh thú ý của xã, phường, thị trấn thì một vị trí nữa cũng quan trọng là cán bộ đài truyền thanh đã bị cắt giảm, điều này ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý giải trình một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách.

Trả lời tại buổi thảo luận, ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Thời gian qua, đặc biệt năm 2020, ngành Nội vụ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nhiều chính sách liên quan đến cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghhiêp công lập, các xã, phường, thị trấn, khối xóm bản; tham mưu ban hành một số chế độ chính sách giải quyết vấn đề liên quan sau sáp nhập, tinh giản biên chế đội ngũ công chức từ tỉnh đến cơ sở. Với quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Nghệ An được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những địa phương tiên phong, ban hành các chủ trương chính sách, triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu CCHC trong thời gian tới.

Cán bộ thú y cơ sở tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ở các hộ chăn nuôi lớn. (Tư liệu)
Cán bộ thú y cơ sở tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ở các hộ chăn nuôi lớn. (Tư liệu)

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, sau khi sắp xếp lại các đơn vị cấp xã, xóm khối bản, tinh giản biên chế cũng như sắp xếp lại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị ...Giám đốc Sở nội vụ Lê Đình Lý thừa nhận có phát sinh một số vướng mắc, tồn tại bất cập mà qua tiếp xúc cử tri, bản thân ông cũng nhận được nhiều ý kiến phản ánh xung quanh vấn đề này.

Các đại biểu tham dự.

Ông Lê Đình Lý cho rằng: việc ban hành Nghị quyết 22 năm 2019 của HĐND tỉnh trên tinh thần chung phải bám sát, căn cứ vào các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Nội vụ, chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ tại kết luận 134 ngày 5/3/2019, trên cơ sở khả năng ngân sách thực tế, Nghệ An phải sắp xếp, tinh gọn lại những chức danh không cần thiết, kiêm nhiệm được. Những chức danh hoạt động bán chuyên trách ở xã cơ bản không còn như: Thú y, Bảo vệ thực vật,  Nội vụ thi đua khen thưởng, quản lý nhà văn hoá và đài truyền thanh. Giám đốc Sở nội vụ cho biết, chủ trương chung, những chức danh nhiệm vụ về quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực trên địa bàn đều phải do công chức đảm nhiệm. Mặt khác, tách quản lý nhà nước khỏi quản lý sản xuất kinh doanh, dinh vụ, xu hướng xã hội hoá, Nhà nước giảm dần dịch vụ công, tăng tính chủ động từ các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó, Ngân sách Nhà nước không đáp ứng được. Trên tinh thần đó, đã giảm số người hoạt động không chuyên trách, ưu tiên bố trí vị trí bán chuyên trách ở các ban đảng, tổ chức chính trị xã hội, MTTQ. Quá trình lấy ý kiến các huyện, ngành đều đồng ý. Tuy nhiên, sau 1 năm triển khai thực hiện nảy sinh đề nghị bổ sung vị trí bán chuyên trách cho cán bộ thú y, đài truyền thanh cơ sở. Giám đốc Sở Nội vụ xin tiếp thu, nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh phù hợp; đồng thời đề xuất có thể xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các lĩnh vực mà địa phương, ngành cần để tạo tính linh hoạt trong thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, Nghệ An là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi rất lớn thì việc bổ sung chức danh cán bộ thú y ở các xã, phường, thị trấn là rất cần thiết. 

Làm rõ thêm những nội dung mà các đại biểu đề cập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: Nghị quyết 22 năm 2019 của HĐND tỉnh không bố trí chức danh thú ý của xã, phường, thị trấn ảnh hưởng đến nhiều cán bộ chuyên trách, không chuyên trách xã, phường, thị trấn và khối xóm bản. Sau khi xem xét, đánh giá lại, quá trình xây dựng Nghị quyết chặt chẽ, tại hội trường cũng đã thảo luận kỹ trước khi ban hành. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng được xây dựng căn cứ vào cơ sở pháp lý cơ bản nhất là Nghị định 34 của Chính phủ; Quyết định 134 của BTV Tỉnh uỷ, quy định rõ không bố trí chức danh không chuyên trách ở chức danh Thú y và Bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá tác động của NQ đến đời sống người dân, phát triển KT-XH, chính sách cán bộ khối xóm bản cũng như xã phường thị trấn, cần phải xem xét lại. Đây là trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh phải nghe cử tri phản ánh những gì phù hợp và chưa phù hợp, chưa có lợi cho dân, cần xem xét đánh giá lại một cách sâu sát, cụ thể và có giải pháp sớm nhất, phù hợp nhất giải quyết những tồn tại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh đã nêu rõ những bất cập trong việc không bố trí chức danh cán bộ thú y không chuyên trách ở cấp xã. 

Toàn cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Sau sáp nhập việc không bố trí chức danh cán bộ thú y ở các xã, phường, thị trấn... gây khó khăn trong công tác chuyên môn như: truyên truyền về công tác về thú y, công tác tiêm phòng cho gia súc giảm hiệu quả đến 50%, dù chi kinh phí cho cấp huyện thuê người tiêm nhưng người dân chưa tin tưởng nên không đồng ý tiêm phòng trên gia súc. Đặc biệt, khu vực miền núi không thuê được người tiêm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh. Đây là chức danh đặc thù nên rất khó kiêm nhiệm, nếu không bố trí kịp thời sẽ gây khó khăn trong chăn nuôi. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, hiện hầu hết các Sở ngành, địa phương, đều đề nghị bổ sung thêm chức danh này. Bởi sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt, Nghệ An là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi rất lớn thì việc bổ sung chức danh cán bộ thú y ở các xã, phường, thị trấn là điều rất cần thiết. 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện