Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khoá XVII: Đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

12:06, 11/12/2020
Sáng nay (11/12), tại TP Vinh, HĐND tỉnh khóa 17 tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 17. Bên cạnh đánh giá tình hình phát triển KT – XH của năm 2020 thì kỳ họp lần này còn quyết định những quyết sách quan trọng cho năm 2021 và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh chủ trì phiên họp.

Đoàn chủ tịch kỳ họp.
Các đại biểu Đoàn Chủ tịch.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo của các sở, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn tiếp tục phát triển. Từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kết thúc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa 14 đã quyết định nhiều chương trình, nội dung quan trọng, làm cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, là năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 “Đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, Kỳ họp thường lệ cuối cùng của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016-2021), cũng là dịp để đánh giá, nhìn nhận toàn diện những vấn đề từ đầu nhiệm kỳ mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình: “Với chức năng giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm 2021-2025, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, tạo đà quan trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2025.Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiến hành xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo có liên quan. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, các kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Thông báo kết luận chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chất vấn theo hướng mở để các ngành, các cấp có điều kiện rà soát, báo cáo, giải trình với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri về trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Hội đồng nhân dân và những lời hứa với cử tri trong nhiệm kỳ này, qua đó đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới”.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự phiên họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng,các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tại kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày cáo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn giữ được ổn định, có 20/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 4,45%. Trong đó thu ngân sách ước đạt 15.992 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán HĐND tỉnh giao.  Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 281/411 xã đạt chuẩn NTM (tăng 36 xã so với năm 2019), chiếm 68,37% tổng số xã; có 06 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM (tăng 02 đơn vị so với năm 2019). Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; Tăng cường công tác thu hút đầu tư; Tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid -19... Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là chủ động kiểm soát và phòng chống dịch Covid -19....

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, cụ thể: “Tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn... Một số khoản thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ dự toán được giao; nợ thuế còn cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm,... Tiến độ giải ngân một số công trình, dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu.  Đời sống của một bộ phận người lao động, người dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ còn có một số bất cập”.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với định hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Theo đó, năm 2021, Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP đạt 7,5%-8,5%; Thu ngân sách 14.032,3 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 88.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 48-49 triệu đồng. Đểđạt kết quả này, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nghệ An sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo tổ chức bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV; xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sau khi được thông qua. Triển khai rà soát để xây dựng các cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2021-2025...Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ dịch Covid-19. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội.Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, hạ tầng kết nối; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các quy hoạch.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; tập trung phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và khu kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo để đưa vào hoạt động một số dự án ngay từ đầu năm 2021. Đồng thời, đồng hành cùng các Nhà đầu tư hạ tầng KKT, KCN VSIP, Hemeraj, Hoàng Thịnh Đạt để xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển trong thời gian tới... Đổi mới giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.  Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tiếp tục phiên họp, đại biểu cũng đã nghe đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, giai đoạn này, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân cả giai đoạn ước đạt 7,2%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (6,6%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt hơn 314 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 15,71%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán Trung ương giao.

Các đại biểu dự phiên họp.
Các đại biểu dự phiên họp.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

Trong đó, về kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo về kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tòa án; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp; Kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp .

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng trong sáng nay, kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đó là tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Đình Trung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.Tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Độ, nguyên Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư nghỉ  hưu theo chế độ; ông Vi Văn Sửu - nguyên Chánh Thanh tra tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lương Thanh Hải - nguyên Trưởng Ban Dân tộc, được cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Hải Dương - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Chương.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Cầu.
Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa các đồng chí nghỉ hưu.

Đồng thời, tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối vớiông Nguyễn Xuân Đức  - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Chu Thế Huyền  - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 tân Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều nay, kỳ họp sẽ chia thành 8 tổ và tiến hành thảo luận tại tổ. Truyenhinhnghean.vn tiếp tục cập nhật.

Hữu Đức - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm