Thời sự - Chính trị

Nghệ An đặt chỉ tiêu tăng trưởng từ 7,5% - 8,5% trong năm 2021

17:27, 08/12/2020
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực cố gắng rất lớn để có mức tăng trưởng khả quan, thu ngân sách đạt dự toán; đối ngoại, thu hút đầu tư có khởi sắc; đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…Tuy vậy, dự kiến, tỉnh Nghệ An cũng sẽ có 8/28 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch; nhiều tồn tại, khó khăn vẫn cần phải tập trung, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để giải quyết trong năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 8/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Số liệu cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy: tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An năm 2020 đạt gần 85 ngàn tỷ đồng, tăng 4,45%. Đây là mức tăng thấp hơn nhiều so với năm 2019 và bình quân giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn thì đây là nỗ lực cố gắng rất lớn của tỉnh khi thuộc nhóm 19 tỉnh trong cả nước có mức tăng trưởng trên 4%. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghệ An đặt chỉ tiêu tăng trưởng từ 7,5%-8,5%; thu ngân sách trên 14 ngàn tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 37-38 ngàn lao động; phấn đấu có 20 xã về đích nông thôn mới...

  Nghệ An thuộc nhóm 19 tỉnh trong cả nước có mức tăng trưởng trên 4%.
  Nghệ An thuộc nhóm 19 tỉnh trong cả nước có mức tăng trưởng trên 4%.

Các giải pháp chủ yếu cũng đã được xác định. Đó là, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, hạ tầng kết nối; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các quy hoạch; tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển đô thị; đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và khu kinh tế; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Trong đó, cần quan tâm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công khi đã có những quy định mới. Nguy cơ mất vốn, bị thu hồi sẽ rất cao với những đơn vị, địa phương nào không nỗ lực, quyết tâm chỉ đạo khi quy định đầu tư công áp dụng cơ chế chỉ được giải ngân trong 1 năm. Cơ cấu thu ngân sách cũng là vấn đề đang rất băn khoăn khi nguồn thu chính và quan trọng là thu từ công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh không tăng mà ngân sách đang phải dựa vào nguồn thu tăng từ đất. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đây là nguồn thu hoàn toàn không bền vũng. Liên quan đến các chỉ tiêu đặt ra của năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: là là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội nhưng xác định khó khăn, thách thức còn nhiều nên UBND tỉnh buộc phải lựa chọn phương án tăng trưởng phù hợp với tình hình dù NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đưa ra mục tiêu cao hơn. Nếu không nỗ lực, quyết tâm lớn thì ngay mục tiêu thấp cũng rất khó hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ quyết liệt hơn để nâng tính hiệu quả trong thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành và kết quả đạt được trong năm 2020. Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị triển khai sớm, quyết liệt, đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mà  BCH đã thông qua. Yêu cầu các chương trình, đề án được xây dựng phải sâu sát, cụ thể, có tính khả thi và phải gắn liền với nguồn lực để thực hiện. Tập trung cao độ cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Luôn sẵn sàng tâm thế chuẩn bị để ứng phó với những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tiếp đó, chuẩn bị thật tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Bởi, tại kỳ họp này sẽ rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; thảo luận, thống nhất kế hoạch đầu tư công của cả giai đoạn 2021-2025 với quan điểm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh: doanh nghiệp đồng hành cùng thực hiện là cần nhưng tuyệt đối không để doanh nghiệp thao túng kế hoạch đầu tư công. Trong điều kiện khó khăn vẫn phải chủ động thực hiện quy hoạch của tỉnh cũng như quy hoạch của các ngành, đơn vị. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính. Riêng vấn đề cải cách thủ tục hành chính, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới phải làm mạnh, quyết liệt và tạo sự chuyển biến hơn nữa.

Xuân Hướng  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện