Thời sự - Chính trị

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra, thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 

19:31, 02/12/2020
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, ngày 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra, thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đã đánh giá tình hình KT – XH năm 2020 toàn diện về những thuận lợi khó khăn của Nghệ An. Mặc dù trong bối cảnh bị tác động nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai, Nghệ An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 4,12%, xếp thứ 19/56 tỉnh có tăng trưởng dương của cả nước và đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; 20/28 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra… 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận các dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, các đại biểu cũng nêu lên một số băn khoăn như: cần đánh giá cụ thể hơn những tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế; tỉnh đã quyết liệt trong thu hồi các dự án chậm tiến độ nhưng sau thu hồi thì công tác quản lý, sử dụng đất như thế nào cũng cần phải đặt ra. Rà soát, điều chỉnh lại các số liệu liên quan đến kết quả tăng trưởng của năm 2020 và kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với thực tế… Vấn đề giao đất, giao rừng cho dân tại các huyện miền núi còn chậm tiến độ… Một số nội dung cũng đã được đại diện các sở, ngành giải trình. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thống nhất với các báo cáo của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH. Tuy nhiên, một số tồn tại cần được UBND tỉnh thảo luận và bổ sung vào dự thảo báo cáo như: tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế; thu hút đầu tư chưa hiệu quả; nợ đọng thuế; việc thu hồi các dự án chậm tiến độ chưa quyết liệt; hoạt động của các công ty lâm nghiệp còn nhiều hạn chế…. Về kế hoạch của năm 2021, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bổ sung và giải trình một số vấn đề mà các ban của HĐND tỉnh nêu, trong đó có nội dung liên quan đến thu ngân sách; một số chỉ tiêu về nước sạch, y tế, trường chuẩn quốc gia, giảm nghèo cần làm rõ hơn. Bổ sung thêm một số nhiệm vụ cần triển khai như công tác phòng chống dịch Covid-19, quản lý thị trường, quản lý đất đai - hạ tầng nông nghiệp, giao đất, giao rừng, nâng cao hoạt động của nông lâm trường; giải quyết các vấn đề sau sáp nhập xã, thôn – xóm. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại phiên họp.

Cũng trong buổi họp sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2021. Riêng dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc điều chỉnh và quá trình thực hiện chủ trương đầu tư.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận phiên họp.

Chiều 2/12, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghe và cho ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII; việc thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay gắn với báo cáo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa được giải quyết.

Về một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Pháp chế sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp để trình tại kỳ họp 17./.
 

Thái Dương – Duy Thanh – Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện