Thời sự - Chính trị

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

07:43, 27/03/2021
Mọi công dân đều có quyền tố cáo nếu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND có sai phạm, nhưng không được phép tố cáo nặc danh.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện