Thời sự - Chính trị

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp

09:03, 09/03/2021
Hỏi: Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016_2021.

Trả lời: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. Chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện